Archive

Archive for the ‘二足機械人’ Category

創科導航完整訪問片段

四月 23, 2017 發表留言

被打敗也高興

四月 12, 2017 發表留言

這是一張很值得留為紀念的照片,香港 RBL 已經舉辦了第四屆,一直也希望各位大人小朋友能夠喜歡格鬥機械人這樣的競賽活動,設計格鬥機械人是很多人的夢想,教導同學幾年,由最初的小伙子每事問,變成現在能自主處理問題,幾年前最初在競賽場上的膽顫心驚到現在,看到他們的成長,在今次終於能拿下季軍,這些在競賽場上的比較能引發他們自主學習。

這一張照片是十強比賽,左面鋁原色的 INDISPENSABLE HUNTER 是同學以 T5 錘頭鯊為基礎再改進的機型,右邊的是 T5 錘頭鯊生產版本,同學駕駛著 INDISPENSABLE HUNTER 在這場比賽中打敗了 T5 生產機型,這代表了 T5 在設計上可以再改進,代表了同學們對機型上的了解,代表了他們下了很多努力,代表了他們平常有不停練習,他們的動作是自己編寫的,能有一整套動作,他們下了不少苦工,不知道在學校留了多少個晚上硏究動作,有些同學已經要升上大學了,希望他們未來學習上能更專心,能自己找到問題及解決方法,自我學習,健康快樂,更進一步。

Happy New Year 2017

一月 1, 2017 發表留言
分類:二足機械人

文匯報訪問

十一月 20, 2016 發表留言
分類:二足機械人

T5 HammerHead Shark sell Overseas

八月 4, 2016 發表留言

Before you click the buy Button, you need to know,

Payment are not include delivery charge ( out of Hong Kong ), we will send out a quotation to you for delivery.

BuyNowButton.png
Product Spec:
Dimension : 490h x 390w x 198d
Weight : 2.99kg
Control unit : PeterOne Servo Controller & USB Adapter
Communication : BlueTooth
Battery : 5000mAh – for Servo, 900mAh – for Control Unit
Servo : 17pcs Roboard RS-1270 ( 35kg.cm @ 7.4v ) ( 0.11sec @ 60 degree )

Taobao Shop http://goo.gl/eb3O8B

T5 Catalog PDF version http://goo.gl/0xsaMo
China TaoBao Channel
AliPay goo.gl/F1DpLo
Hong Kong & Macau & World Wide Channel
PayPal goo.gl/7xCC5G
TaiWan Channel
TaiWan distributor goo.gl/lHpWxY

T5Photo_thumb2T5_productSpec_thumb3

T5 HammerHead Shark Product Ready

六月 16, 2016 2 留言

HammerheadSharkWallPaper

Tri Robot T5 HammerHead Shark is build & design at Hong Kong, We are going to launch product ASAP, now you can tell your friends & Share the post, download the high resolution wallpaper : http://wp.me/a6yHNJ-1b
& wait our news.

T5 錘頭鯊 3號機

六月 7, 2016 發表留言

係設計 T5 既時候,其實我已經不斷諗緊,部機會唔會太複雜?太難製作?同學會唔會跟唔到呢?睇嚟係 T5-3 出世既時候,我諗應該可以完全相信佢哋有能力做到了,無論往後比賽輸定贏,自己有能力組裝好錘頭鯊,其實已經贏了,就如我和記者說的一樣,我們不是提供一套機械人比同學玩,而是在玩機械人中學習到種種技能,從學組裝到電子到編動作才能玩,這個過程𥚃面已經可以學習到很多。T5 錘頭鯊大大小小零件超過一千件,𥚃面超過二十種材料,要做得好設計,不是一般的簡單。

%d 位部落客按了讚: